logo

Koncernstruktur

KONCERNSTRUKTUR

Örestad Holding AB har ägarandelar i följande bolag.

Örestad Projekt AB

Rörelsebolag för fa​stighetsskötsel och konsultverksamhet.

Organisationsnummer: 556695-9291
Antal anställda: 2
Årsomsättning 2013: 500 kkr

Kulturfastigheter Örestad AB

Fastighetsbolag

Organisationsnummer: 556583-8876
Antal anställda: 0
Årsomsättning 2013: 1 400 kkr

Åkermans Ingenjörsbyrå AB

Byggkonsult,
Entreprenadbesiktning,
kontrollansvar och konstruktioner.

Organisationsnummer: 556643-4436
Antal anställda: 10
Årsomsättning 2013: 11 000 kkr

Osby Vitvaror Sverige AB

Import och försäljning av vitvaror.

Organisationsnummer: 556715-5097
Ägarandel: 52%
Antal anställda: 8
Årsomsättning 2013: 12 000 kkr

Om företaget

​​ÖRESTAD HOLDING AB

Örestad Holding AB är ett familjeägt konglomerat av fyra dotterbolag inom bygg och fastighets området.

Historien startade 1999 med konsultarbete för Länsförsäkringar Skåne i samband med den stora stormen som var den 3 december 1999, ” den enes död den andres bröd”.

I detta skede utfördes också en del mindre renoverings entreprenader till olika beställare.

Efter stormskador blev det byggledningsuppdrag för Sydkraft Gas i de Småländska skogarna runt Gislaved.

2003 köptes Åkermans Ingenjörsbyrå AB och vid årsskiftet 2000 / 2001 hade en hyresfastighet införskaffats. 2007 startade Osby Vitvaror Sverige AB tillsammans med några andra investerare och där aktie majoriteten ägs av Örestad Holding AB (52%).

Vid årsskiftet 2012 / 2013 renodlades verksamheten så att Örestad Holding AB är moderbolag till fyra döttrar, nämligen:

1. Kulturfastigheter Örestad AB 100%, fastighetsbolag.
2. Örestad Projekt AB 100% fastighetsförvaltning.
3. Åkermans Ingenjörsbyrå AB 100% konsultverksamhet inom byggsektorn.
4. Osby Vitvaror AB 52% import och försäljning av vitvaror till bygg o fastighetsbolag

Örestad Holding AB
Org. nr 556913-9891