logo

KONCERNSTRUKTUR

Örestad Holding AB har ägarandelar i följande bolag.

Örestad Projekt AB

Rörelsebolag för fa​stighetsskötsel och konsultverksamhet.

Organisationsnummer: 556695-9291
Antal anställda: 2
Årsomsättning 2013: 500 kkr

Kulturfastigheter Örestad AB

Fastighetsbolag

Organisationsnummer: 556583-8876
Antal anställda: 0
Årsomsättning 2013: 1 400 kkr

Åkermans Ingenjörsbyrå AB

Byggkonsult,
Entreprenadbesiktning,
kontrollansvar och konstruktioner.

Organisationsnummer: 556643-4436
Antal anställda: 10
Årsomsättning 2013: 11 000 kkr

Osby Vitvaror Sverige AB

Import och försäljning av vitvaror.

Organisationsnummer: 556715-5097
Ägarandel: 52%
Antal anställda: 8
Årsomsättning 2013: 12 000 kkr